Jak se stát členem klubu

 

Členství v klubu fyzické nebo právnické osoby vzniká na základě písemné nebo on-line přihlášky zaslané na kontaktní adresu nebo e-mail a schválené vystavením ID karty člena.

Členem klubu se lze stát:

  1. Zaplacením členských příspěvků – členský příspěvek je započten (je snížena úhrada) u první služby, kterou člen využil z nabídky klubu
  2. Nákupem zvýhodněných služeb a produktů Sillet Group
  3. Účastí nebo výhrou v mimořádných, k tomuto účelu vyhlášených aktivitách klubu
  4. Finančním darem ve výši ročních členských příspěvků nebo vyšším
  5. Spolupracujícím poskytovatelem služeb nebo produktů pro členy klubu
  6. Generálním partnerem nebo investorem

Členství vzniká na období jednoho kalendářního roku a podmínky jeho následného prodloužení jsou identické s předchozími alternativami.