Možnosti členství

 

Členství fyzické nebo právnické osoby je možné ve dvou úrovních: BASE a ELITE. 

Členství je nepřenosné a není právně vymahatelné.

Na úrovni BASE je každý člen, který splní podmínky pro vstup do klubu.

Na úrovni ELITE jsou členové, kteří získali tuto úroveň členství na základě daných podmínek. Zpravidla vyšších finančních investic do klubu, sponzoringu, grantům pro klub nebo mimořádných skutečností, například výhrou v klubových soutěžích nebo formou odměn při mimořádných klubových příležitostech a zásluhách.

Členové obou úrovní mají stejná členská práva. Hlavní rozdíl BASE a ELITE je v násobných slevách při nákupu služeb nebo produktů od SILLET GROUP, a.s. – pojišťovací a investiční makléř a možnost reklamy na webech, streamech, sociálních sítích a tiskopisech.

Členové klubu mohou veřejně užívat označení loga klubu BASE nebo ELITE dle své úrovně.

Klubové zásady, práva členů, organizační strukturu a organizační tým jsou dále uvedeny ve Stanovách klubu ENJOY FLY .