Transparentní klubové finance

 

Klub disponuje účty v CZK založenými u ČSOB, a.s., zřizovatelem klubu – společností Sillet IT services s.r.o., se sídlem 28 října 102/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava.

IČO: 03105717

Naše společnost není plátcem DPH. 

Provozní účet:              265173716/0300 (ČSOB, a. s.)

Provozní účet je výhradně určen pro externí platební vztahy a konsolidované ekonomické vztahy s kontrolními státním institucemi a kooperujícími subjekty.

Transparentní účet:   299649479/0300 (ČSOB, a. s.)

Transparentní veřejný účet je určen pro veškeré finanční operace a platby týkající se činnosti členů, plateb členů, služeb a úkonů s klubem související jakožto i plateb související s úhradou činnosti klubu.

Kontakt na ekonomický úsek: ekonom@sillet.cz

Kontakt na provozní a technické zajištění činnosti klubu: petr.malik@sillletit.cz