Klubové akce

Užijte si s námi společné klubové akce!

Klubové akce pro členy jsou pořádány podle zájmů členů, na základě jejich podnětů a s přihlédnutím k výhodným podmínkách pro účastníky.

Účast členů na čerpání služeb klubu nebo účasti na akcích je dobrovolná.

Členové jsou o jejich pořádání informováni včas, s předstihem a písemně e-mailem.

Do zvýhodněné platby za klubovou službu první služby zajištěné pro člena, v daném roce členství člena v klubu, je započten ve prospěch člena roční členský příspěvek.

V případě, že člen nečerpal žádnou klubem poskytovanou službu v průběhu ročního členství, je tato částka výhradně užita k nákladům výročního členského setkání členů konaného vždy jednou za rok.

Do klubových akcí jsou směrovány zejména prostředky z darů, členských příspěvků, od reklamních, grantových a propagačních investic sponzorů, generálních partnerů nebo poskytovatelů zvýhodněných služeb pro členy EnjoyFly Clubu.

Předními partnery Enjoy Fly Club jsou:

  • Sillet Group a.s. – pojišťovací makléř 
  • Marionetti – grafické studio
  • Holidays Yacht– pronájmy lodí
  • Sillet It services – softwarové a letecké služby
  • Pojist-line – on line pojišťovací servis
  • Brainmarket.cz

Vzhledem k finančnímu konceptu klubu jsou veškeré poskytované klubové služby pro členy velmi finančně výhodné.